Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) farklı kültürlerin inanış ve teorilerine dayanarak fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, hastalıkları teşhis etme ve tedavi etme gibi sağlığın idamesi için kullanılan bilgi, beceri ve uygulamaların tamamıdır.

Kişinin genel enerji, atonom ve hormonal sistemleri arasında dengenin sağlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için modem tıbbın yanında tamamlayıcı olarak uygulanan ve bilimsel dayanakları olan yöntemlerdir.

“GETAT yöntemleri özellikle kronik hastalıkların tedavisi ve korunması ile kişinin sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Getat”

Your email address will not be published. Required fields are marked